Informatie over Waterpark Veerse Meer, met stand van zaken rond de participatie, kaders, nieuwsbrieven en het bestemmingsplan.

Camping De Witte Raaf en het huidige Waterpark Veerse Meer worden doorontwikkeld tot een nieuw recreatiepark van hoge kwaliteit voor families met kinderen. De nadruk ligt op zeer uitgebreide centrumvoorzieningen en veel activiteiten op het park.

Om de benodigde kwaliteit te kunnen realiseren wordt de oppervlakte van het recreatiegebied vergroot. De eigenaar-exploitant van De Witte Raaf en Waterpark Veerse Meer heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten om deze ontwikkeling te realiseren. De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Meer informatie over de bedoelingen en ambities leest u op de website van de eigenaar-exploitant.

Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Participatie Waterpark Veerse Meer

Waterpark Veerse Meer is een groot project, met een groot effect op de omgeving. De gemeente wil daarom hierover graag met bewoners, bedrijven en belanghebbenden in gesprek. Vanaf juni 2019 heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden wat zich heeft toegespitst op de twee zaken waarover de meeste zorgen bestonden. Enerzijds was dit verkeer en anderzijds de landschappelijke inpassing en natuur.

Kaders Waterpark Veerse Meer

Voor het project Waterpark Veerse Meer zijn verschillende kaders van toepassing die zijn vastgelegd in een aantal documenten. Zo is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de ondernemer. Deze is aangepast. De gemeenteraad heeft zich op 28 januari 2021 over deze aanpassingen gebogen en daarover geen wensen en bedenkingen uitgesproken. Tevens heeft de gemeenteraad in het verleden een aantal besluiten genomen over Waterpark Veerse Meer, bijvoorbeeld over het participatietraject.

Informatieavond Waterpark Veerse Meer januari 2021

Op 20 januari 2021 vond een digitale informatieavond plaats. Dit gebeurde met een livestream. Door middel van de chat-functie konden deelnemers tijdens de bijeenkomst vragen stellen en die vragen werden dan zoveel mogelijk tijdens die bijeenkomst beantwoord.

U kunt deze informatieavond terugkijken. De chat-functie is niet meer beschikbaar. Eventuele vragen naar aanleiding van de informatieavond kunt u per e-mail stellen aan wvm@middelburg.nl.