Middelburg werkt aan het toegankelijk maken van de online informatie en dienstverlening. De toegankelijkheidsverklaringen geven inzicht in de stand van zaken.

Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk aan te bieden. Dit is zo vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofddomein 'www.middelburg.nl' en een aantal subdomeinen. Voor ieder domein publiceren wij een toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen zijn. Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost echter tijd.

We inventariseren daarnaast welke subsites we gaan uitfaseren en welke we behouden en toegankelijk maken.

Links naar de verklaringen