Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk aan te bieden. Dit is zo vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Wij werken er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofddomein 'www.middelburg.nl' en een aantal subdomeinen. Voor ieder domein publiceren wij een toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen zijn. Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost echter tijd.

In het vierde kwartaal van 2020 wordt een nieuwe website www.middelburg.nl gebouwd die voldoet aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Deze nieuwe website is per 1 januari 2021 online. We inventariseren daarnaast welke subsites we gaan uitfaseren en welke we behouden en toegankelijk maken.

Links naar de verklaringen