Waterpark Veerse Meer is een project. De gemeente gaat daarom hierover graag met bewoners, bedrijven en belanghebbenden in gesprek.

De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Aan de andere kant bestaan er met name zorgen over het verkeer en de gevolgen voor natuur en landschap. We hebben daarom een serie dialooggesprekken in kleine groepen met bewoners, belanghebbenden en ge√Įnteresseerden georganiseerd om mee te kunnen denken over oplossingen Daarnaast zijn er ook een aantal andere bijeenkomsten georganiseerd. Bekijk het overzicht bijeenkomsten, gesprekken en dergelijke.

Meer over informatie over de dialoogsessies en de uitkomsten daarvan. Ook leest u daar informatie vinden over het vervolg.