Hieronder treft u een overzicht van bijeenkomsten, gesprekken en dergelijke die hebben plaatsgevonden in het kader van de participatie rond Waterpark Veerse Meer.

 • November 2018: Gestart met informatievoorziening tijdens reguliere bewonersavond Bewoners Groep Arnemuiden (BGA)
 • Maart 2019: Presentatie Driestar en een dialoog met de aanwezigen
 • Vanaf maart 2019: Maandelijkse afstemming met BGA
 • 12 juni 2019: Informatieavond over de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau)
 • 2019-2020 Vier 'expert meetings' met landschappers van Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieu Federatie, Waterschap, Provincie en Gemeente.
 • Augustus / september 2019: 5 maal Spreekuren in Arnemuiden, verschillende huisbezoeken en veelvuldig bel- en mailcontact
 • 18 september 2019: Eerste verdiepende commissie voor raadsleden en geïnteresseerden
 • 9 oktober 2019: Bewonersavond van de BGA toelichting gegeven op de stand van zaken
 • 30 oktober 2019: Bespreking met de dorpsraad van Wolphaartsdijk en werkgroep verkeer Wolphaartsdijk
 • November 2019: Start eerste ronde dialoogsessies verkeer en natuur en landschap
 • 27 november 2019: Dorpsraad Lewedorp heeft een bewonersavond georganiseerd, waar uitgebreid is stilgestaan bij de verkeersonderzoeken en de dialoogbijeenkomsten
 • December 2019: Tweede ronde dialoogsessies verkeer en natuur en landschap
 • Januari 2020: Derde ronde dialoogsessies, alleen verkeer
 • 5 februari 2020: Tweede verdiepende commissie voor raadsleden en geïnteresseerden
 • 5 maart 2020: Tekst adviezen over verkeer en landschappelijke inpassing/natuur gereed.
 • 8 mei 2020: (digitaal) Aanbieding advies participatietraject over landschappelijke inpassing/natuur aan gemeenteraad en Driestar. Aanbieding advies over verkeer aan de betrokken wegbeheerders.
 • 27 mei 2020: digitale informatieavond over voorontwerp bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer
 • Diverse gesprekken met mensen en organisaties die een inspraakreactie hebben ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan
 • 14 oktober 2020: afsluitende 'expert-meeting' over landschappelijke inpassing en natuur
 • 18 november 2020: afsluitende participatiebijeenkomst bewoners met betrekking tot landschappelijke inpassing en natuur
 • 20 januari 2021: informatieavond over ontwerp bestemmingsplan

Of download het overzicht met informatie- en participatiemomenten (pdf, 52 kB).