De bedoeling was om op 6 april 2020 het traject met de dialooggesprekken en “expert-meetings” af te ronden met een bijeenkomst voorafgaand aan de commissie ruimte. Tevens zouden dan de adviezen vanuit de participatie over natuur en landschap en verkeer officieel worden aangeboden. Door de coronacrisis kon deze bijeenkomst niet doorgaan en ook niet op een ander tijdstip op relatief korte termijn. In verband daarmee is er nu voor gekozen dit deel van de participatie op een digitale manier af te sluiten.

Aan de deelnemers is gevraagd om via de mail een reactie te geven op het gelopen traject. Wat hadden deelnemers aan de bestuurders / directie Driestar nog willen zeggen bij de overhandiging van de adviezen? En wat hadden de directie van Driestar en de wethouder dan gezegd bij de overhandiging.

De definitieve uitgebrachte adviezen over landschappelijke inpassing en verkeer vindt u hier. Ook kunt u het aanbiedingsdocument bekijken.

De verslagen (bevindingen) van de dialoogsessies zijn integraal opgenomen (als bijlage) in de adviezen. Dat geldt ook voor de presentaties door respectievelijk Kuiper Compagnons en Goudappel Coffeng.

Het advies over verkeer is aangeboden aan de bestuurders van de verschillende wegbeheerders in het Zuidelijk Veerse Meer gebied. Deze gaan een ontsluitingsvisie voor het zuidelijk Veerse Meer gebied opstellen. Voor deze visie wordt uiteraard gebruik gemaakt van het advies wat is opgesteld. Daarnaast zal ook voor het maken van deze visie een vorm van participatie worden toegepast.

Het advies over landschappelijke inpassing en natuur wordt/ is aangeboden aan de gemeente en Driestar. Met dit advies is in de verdere uitwerking van de plannen en het ontwerp bestemmingsplan rekening gehouden. Ook wordt dit bij de verdere uitwerking betrokken.