Vervolgbijeenkomsten Arnemuiden en Lewedorp

Aansluitend zullen op maandag 27 en donderdag 30 mei vervolgbijeenkomsten plaatsvinden in De Arne in Arnemuiden. En op 12 juni in de Zandlôôper in Lewedorp. Als u aan een van deze bijeenkomsten wilt deelnemen, kunt u zich hiervoor opgeven bij de omgevingsmanager, Koos Louwerse, via het mailadres koos@tridee.eu.

Verkeersknelpunten

In het gebied ten zuiden van het Veerse Meer - tussen de Deltaweg in het oosten, het kanaal door Walcheren in het westen en Lewedorp in het zuiden – bestaan diverse verkeersknelpunten:

  • In Arnemuiden op de hoofdontsluiting via Nieuwlandseweg-Schuttershof: hoge verkeersintensiteiten, verkeersonveiligheid, leefkwaliteit staat onder druk.
  • In Lewedorp: situatie op kruispunt Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk.
  • Bij Lewedorp op de route naar het Veerse Meer via de Nieuwe Kraaijertsedijk: smalle weg waarover veel (recreatie)verkeer (caravans/campers en ook fietsers) rijdt, woningen dicht langs de weg en lastige aansluiting bij de Noord Kraaijertsedijk.
  • Bij Wolphaartsdijk op de dijk Kwistenburg op de route van Deltaweg naar Veerse Meer: smalle weg waarover veel (recreatie)verkeer (caravans/campers en ook fietsers) rijdt.
  • In Wolphaartsdijk: auto- en fietsverkeer gemengd op een smal wegprofiel door de Lepelstraat.

Het verkeer en de bijbehorende problemen nemen de komende jaren verder toe door de landelijke groei van het autobezit en het autogebruik. Daarbovenop zorgen verschillende (recreatieve) ontwikkelingen rond Arnemuiden en Wolphaartsdijk voor extra verkeer, vooral bij Lewedorp. Om de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer te verbeteren, moet het wegennet aangepast worden.

Verkenningsfase

Al sinds 2019 zijn de gemeenten Middelburg, Goes en Borsele, Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor dit groeiende probleem. Tijdens de verkenningsfase is in de periode 2019-2020 met de bewoners van Arnemuiden en Lewedorp gekeken welke oplossingen er zijn. Deze oplossingen zijn door bureau Goudappel onderzocht en in een participatietraject in 2020-2021 door bureau TRIDÉE gepresenteerd en besproken, uitmondend in drie robuuste oplossingsvarianten (A2, A3 en A4b). In het najaar van 2023 is er een vierde oplossingsvariant aan toegevoegd: variant A5.

Bijeenkomsten

Begin 2024 is een vervolgproces met belanghebbenden en betrokkenen gestart. In Arnemuiden werd op 14 maart een informatiebijeenkomst over de A5-variant gehouden en op 17 april een inloopbijeenkomst: bekijk de presentatie (pdf, 3,2 MB). In Lewedorp werd op 28 maart een informatiebijeenkomst gehouden: bekijk de presentatie (download pdf, 6 MB).

Digitale informatiebijeenkomst verkeer en geluid

Op 14 mei vond er een digitale informatiebijeenkomst plaats waar verdere uitleg gegeven werd over de huidige en verwachte verkeersintensiteiten en (daarvan afgeleid) de verwachte effecten qua geluid en uitstoot. Heeft u de bijeenkomst niet bij kunnen wonen, dan kunt u de presentaties downloaden:

Drie fasen

Alle vier de oplossingsvarianten (A2, A3, A4b en A5) kennen drie fasen. Fasen 1 en 2 zijn in alle varianten hetzelfde:

  • Fase 1: Maatregelen bij Lewedorp 
  • Fase 2: Maatregelen in de kern van Arnemuiden 
  • Fase 3: Maatregelen robuuste oplossingsvarianten
    De keuze van de te nemen maatregelen in fase 3, dat wil zeggen de keuze uit de vier robuuste oplossingsvarianten voor de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer, staat nog open. Het gaat dan om de drie eerdere snelwegvarianten A2, A3 en A4b en de later toegevoegde variant A5 met een westelijke randweg langs Arnemuiden. Het is aan de Raden van de gemeenten van Middelburg, Borsele en Goes en de Algemene Vergadering van het waterschap Scheldestromen om een keuze te maken uit deze vier robuuste oplossingsvarianten.