Fase 1: maatregelen bij Lewedorp

In februari 2023 stemden de besturen van de gemeenten Middelburg, Goes en Borsele, Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland – onder voorbehoud van overeenstemming over de verdeling van de kosten en van reservering van de benodigde budgetten – in met onderstaande maatregelen. Deze zorgen ook voor een verkeersveilige afwikkeling van het bouwverkeer van en naar Waterpark Veerse Meer voor alle weggebruikers. Het betreft de volgende maatregelen, met een voorlopige planning (beste inschatting op dit moment):

MaatregelPlanning
Aanleg grasbetonstenen langs Pietweg en Calandweg'24
Route via Vlaamseweg-Noord Kraaijertsedijk alleen voor bestemmingsverkeer'24
Aanleg parallelweg onderlangs Nieuwe Kraaijertsedijk ten noorden van spoor'24-'25
Aanleg vrijliggend fietspad langs Pietweg en Calandweg'24-'25
Aanleg rotonde kruispunt Postweg - Nieuwe Kraaijertsedijk'25
Aanleg vrijliggend fietspad tussen Burg. Vermetstraat en spoorwegovergang'25
Verbreding spoorwegovergang Nieuwe Kraaijertsedijk (door Prorail)'25

Geraamde totale kosten voor deze maatregelen: € 5-7 miljoen (prijspeil 2023).

Kruispunt Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk
Verbreden spoorwegovergang