Betrokken partijen bereikbaarheid Veerse Meer Zuid

Diverse grondeigenaren

De wegbeheerders in het gebied

 • Gemeente Borsele
 • Gemeente Goes
 • Gemeente Middelburg
 • Waterschap Scheldestromen
 • Provincie Zeeland
 • Rijkswaterstaat Zee en Delta

Spoororganisatie

 • ProRail

Bewoners en bewonersorganisaties, onder andere

 • Bewonersgroep Arnemuiden
 • Dorpsvereniging Wolphaartsdijk
 • Dorpsraad Lewedorp
 • Actiecomité Veilig en Leefbaar Lewedorp

Diverse bedrijven, onder andere

 • Fraanje
 • McCain
 • Waterpark Veerse Meer