Fase 3: maatregelen robuuste oplossingsvarianten

De keuze van de te nemen maatregelen in fase 3, dat wil zeggen de keuze uit de vier robuuste oplossingsvarianten voor de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer, staat nog open. Het gaat dan om de drie eerdere snelwegvarianten A2, A3 en A4b en de later toegevoegde variant A5 met een westelijke randweg langs Arnemuiden. Het is aan de Raden van de gemeenten van Middelburg, Borsele en Goes en de Algemene Vergadering van het waterschap Scheldestromen om een keuze te maken uit deze vier robuuste oplossingsvarianten.

Variant A2 deel Arnemuiden
Variant A2 deel Lewedorp
Variant A3
Variant A4B
Variant A5