Fase 2: maatregelen in de kern van Arnemuiden

In 2023 verleende de gemeenteraad van Middelburg krediet voor verbetering van de route door Arnemuiden. Hieronder een overzicht van de maatregelen, met een voorlopige planning (beste inschatting op dit moment) en een eerste schetsontwerp van de herinrichting van Nieuwlandseweg en Schuttershof:

MaatregelPlanning
Herinrichting Schuttershof - Nieuwlandseweg'25
Terugbrengen van de snelheid op Van Cittersweg naar 30 km/u'25
Fietsoversteek met middengeleider Steigerweg-Muidenweg'25
Harde knip in Veerseweg'25
Betere bewegwijzering route Muidenweg richting M’burg'25
Reconstructie spoorwegovergang Van Cittersweg'25-'26
Verbeteren fietsroute via SteigerwegVolgende onderhoudsronde

Geraamde totale kosten voor deze maatregelen: € 3,5-5 miljoen (prijspeil 2023).