Europees project Park Toorenvliedt/WWll Heritage

Met de aanleg van de nieuwe wijk Rittenburg komt park Toorenvliedt als verbindende schakel tussen de nieuwe wijk en de bestaande Stromenwijk te liggen. Het park met bijbehorend cultureel erfgoed is daarom aantrekkelijker gemaakt met behulp van Europese subsidie.

Op basis van verschillende bijeenkomsten met de buurt, belanghebbenden en de reacties vanuit de klankbordgroep heeft Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten een ontwerp gemaakt. Begin 2013 is in fases met de uitvoering begonnen. Zo werden twee nieuwe bruggen geplaatst.

Verbeterpunten

Het park werd weinig gebruikt. Daarom zijn de toegangen verduidelijkt. Door meer gebruik van het park verbetert de sociale veiligheid. Andere zaken waarnaar gekeken is, is het regelen van het fietsverkeer tussen de nieuwe wijk Rittenburg en de Stromenwijk en een oplossing voor de auto’s van vogelopvang de Mikke.

Cultureel erfgoed

Het bunkercomplex Toorenvliedt was een belangrijk onderdeel van de Atlantikwall, een Duitse verdedigingslinie. De elf bunkers vormden tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met het landhuis een Duits divisiehoofdkwartier. Van daaruit werd de verdediging van Walcheren geleid. De bedoeling is om kinderen via sport en spel kennis te laten maken met geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De waarde van vrede staat daarbij voorop. Er is een speurtocht van bunker naar bunker gemaakt. Bij diverse bunkers werden ook spelelementen aangebracht, zoals een glijbaan of een klimrek. De bunkers blijven daarbij in het groen staan. De voormalige communicatiebunker is nu een klein museum. Verder zijn er informatieborden geplaatst en is een rondwandeling mogelijk met filmpjes met behulp van een app op de smartphone.

Oral history

Een onderdeel van het project is het vastleggen van de herinneringen uit de oorlog op beeld. De leerlingen van groep acht van basisscholen de Cederhof en de Beverburch (tegenwoordig De Stroming), naast park Toorenvliedt, bedachten vragen voor mensen die de oorlog als kind hebben meegemaakt. mevrouw Van de Garde, nu 73 jaar, en mevrouw Jobse, nu 82 jaar, hebben beiden de oorlog meegemaakt vlakbij park Toorenvliedt en wonen nog steeds in de buurt. Zij bezochten de klassen en gaven antwoord op alle vragen. Een aantal vragen is later vastgelegd op camera. De film geeft een goed beeld van de oorlog door de ogen van een kind.

Europese samenwerking

Park Toorenvliedt is een onderdeel van het Interreg IVA project World War II Heritage. Een Europees project met tien partners uit Zeeland (Provincie Zeeland, MuZEEum, gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg), West-Vlaanderen (Provincie West Vlaanderen), Frankrijk (Ville de Leffrinckoucke, Syndicat Mixte Côte d’ Opale) en Engeland (Essex County Council, Suffolk County Council en University of East Anglia).

Bezoek voor meer informatie worldwar2heritage.com

 

 

De inhoud geeft de mening van de gemeente Middelburg weer. De programma-autoriteiten van het Europese INTERREG IVA 2 Zeeën Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma zijn niet aansprakelijk voor eventueel gebruik van deze informatie.

Meer informatie