Parkeervergunning bewoners

Woont u binnen het gebied van het betaald parkeren (zone 1 of zone 2)? Dan kunt u voor uw auto een parkeervergunning kopen.

Parkeervergunning aanvragen

Komt u nieuw in het parkeergebied wonen? Dan kunt u een tijdelijke verhuisvergunning aanvragen.

Voorwaarden bewonersvergunning

Voor een woonadres kunt u 1 of 2 vergunningen kopen.

  • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen op uw adres.
  • U heeft een geldig kentekenbewijs op naam.
  • U heeft een geldig identiteitsbewijs.
  • Heeft u een leaseauto of bedrijfsauto? Dan is ook een leaseovereenkomst en/of een werkgeversverklaring nodig.

Parkeren in straten met een maximale parkeerduur

In een aantal straten geldt een maximale parkeerduur. Deze geldt niet als u een bewonersvergunning en een parkeervergunning voor bezoekers heeft.

Kosten bewonersvergunning

Kosten voor parkeervergunningen in 2024
U woont in:1e of 2e vergunning?U mag parkeren in:De vergunning kost:
Tariefzone 11eTariefzone 1 en 2€ 99,00 per jaar
Tariefzone 12eTariefzone 2€ 328,20 per jaar
Tariefzone 21eTariefzone 2€ 99,00 per jaar
Tariefzone 22eTariefzone 2€ 328,20 per jaar

Aanvraag bewonersvergunning

Regel de parkeervergunning voor bewoners online via het parkeerloket. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via publiekszaken@middelburg.nl of tel. 0118 67 50 00.

Digitale vergunning in plaats van papier

Nadat u de parkeervergunning(en) verlengd en betaald heeft, is uw nieuwe en digitale vergunning meteen actief. U hoeft geen vignet meer in de auto te leggen. U ontvangt dus geen papieren vergunning meer om achter de voorruit van uw auto te plaatsen. Onze medewerkers controleren alle auto’s op kenteken.

Uitzondering bewoners zone 2

Voor deze bewoners in zone 2 geldt een uitzondering:

  • Bewoners van Dam 26 tot en met 86 (even nummers);
  • Bewoners van de Kuiperspoort;
  • Bewoners van de Schuddebeursstraat

Zij kunnen niet in de buurt van hun huis parkeren. Zij mogen een eerste vergunning aanvragen voor zone 1 en 2 en een tweede vergunning voor zone 2.

Uitzondering eigenaar tweede woning

Bent u eigenaar van een tweede woning in de binnenstad (in tariefzone 1 of 2)? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen zonder dat u zich inschrijft in de gemeente Middelburg. Neem hiervoor contact op met de gemeente via publiekszaken@middelburg.nl of  tel. 0118 67 50 00.

Tweede woning

Een tweede woning is een woning die uitsluitend door de eigenaar van die woning mag worden bewoond en gebruikt. Het huishouden van de eigenaar mag ook van de tweede woning gebruik maken. Denk aan een partner, inwonende kinderen en andere inwonende personen.

Een tweede woning wordt niet permanent bewoond. Ook is het huishouden niet als bewoner ingeschreven bij de gemeente Middelburg.