De adressen en openingstijden van de drie milieustraten op Walcheren.

De milieustraten staan onder beheer van Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Heeft u vragen over de Milieustraat? Neem dan contact op met de ZRD via 0115 47 81 00.

De Zeeuwse milieustraten treffen voorbereidingen voor invoering van een toegangscontrole- en registratiesysteem. Een toegangspas is nu nog niet nodig. Informatie over de pas komt Zeeuws breed later beschikbaar.

Openingstijden milieustraat

 • maandag tot en met vrijdag: 10.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur
 • zaterdag: 9.00 tot 15.00 uur

Aangepaste openingstijden

 • Gesloten op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e Pinksterdag, 2e Pinksterdag, 1e Kerstdag, 2e Kerstdag.

Locaties milieustraten

Er zijn drie milieustraten op Walcheren:

Kosten afgeven afval milieustraat

Bij de milieustraten kunt u de meeste huishoudelijke afvalstoffen gratis afgeven. Er geldt een maximum van 2 kuub.

Voorwaarden afgeven afval milieustraat

Op een milieustraat wordt afval gescheiden in onder meer:

 • glas
 • metaal
 • papier
 • textiel
 • klein chemisch afval
 • asbest
 • hout
 • grond
 • puin
 • tuinafval
 • elektronisch afval zoals koelkasten, televisies, telefoons, computers, scheerapparaten
 • overig brandbaar en niet brandbaar afval

Restafval, bedrijfsafval, mest, slachtafval en munitie/vuurwerk kunt u niet inleveren.

Per keer mag u maximaal 5 autobanden en 1 kuub schone grond inleveren.

Matrassen worden ingezameld middels speciale matraskarren en worden afgevoerd door Matras Recycling Europe (MRE) voor gescheiden verwerking.

Vuilniszakken met ongesorteerd afval mag u niet afleveren bij de milieustraat. Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland. Restafval hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk.

Voor vragen over de gemeentelijke afvalinzameling kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 0118 67 50 00.