De raad is in de eerste plaats de volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad geeft kaders aan, bepaalt het beleid op hoofdlijnen en neemt de belangrijkste beslissingen. Verder controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders de gestelde doelen haalt. De raadsleden worden rechtstreeks door de burgers gekozen. De gemeenteraad in Middelburg bestaat uit 29 raadsleden. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.