Een overzicht van de 29 raadsleden in de Middelburgse gemeenteraad, inclusief contactgegevens en openbare betrekkingen.

CDA

Het CDA heeft drie zetels in de gemeenteraad.CDA Middelburg

VVD

De VVD heeft twee zetels in de gemeenteraad.VVD Middelburg

SP

De SP heeft één zetel in de gemeenteraadSP Middelburg

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie heeft één zetel in de gemeenteraad.Forum voor Democratie Middelburg

Voorzitter

De gemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester van de gemeente Middelburg.

Raadsgriffier

De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden.