De gemeenteraad vergadert in principe elke maand. Deze raadsvergaderingen vinden plaats in het stadskantoor aan Kanaalweg 3 en begint om 19.30 uur. De raadsvergadering is openbaar.

In ons Raadsinformatiesysteem kunt u eenvoudig de agenda's en achterliggende stukken van de gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen raadplegen. Ook kunt u hier uitgebreid zoeken naar raadsstukken en commissiestukken in het archief.

Ga naar het Raadsinformatiesysteem

Vergaderingen live volgen en naluisteren

De vergaderingen van de raad en de commissies beginnen in de regel om 19.30 uur. Op dat tijdstip verschijnt op het Raadsinformatiesysteem automatisch een link die gedurende de gehele vergadering zichtbaar blijft. Later kunt u de vergadering terugluisteren.

Met het uitzenden van de vergaderingen kan de afstand tussen inwoners en bestuur worden verkleind en kunt u op eenvoudige wijze het democratische proces van besluitvorming volgen.

Inspreken

Het is voor burgers mogelijk in te spreken tijdens een commissievergadering. Insprekers kunnen op een agendapunt inspreken, maar ook zelf een onderwerp inbrengen.

Vergaderkalender 2022

Een overzicht van vergaderingen van de gemeenteraad in 2022.

Januari

 • Woensdag 12 januari: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Maandag 17 januari: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 18 januari: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 27 januari: raadsvergadering

Februari

 • Woensdag 2 februari: regionale commissie
 • Woensdag 9 februari: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Donderdag 10 februari: verdiepende commissie
 • Maandag 14 februari: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 15 februari: vergadering commissie Algemene Zaken
 • Donderdag 24 februari: raadsvergadering

Maart

 • Maandag 28 maart: raadsvergadering (afscheid raad)
 • Woensdag 30 maart: raadsvergadering (installatie nieuwe raad)

April

 • Woensdag 6 april: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Maandag 11 april: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 12 april: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 21 april: raadsvergadering

Mei

 • Woensdag 18 mei: regionale commissie
 • Donderdag 19 mei: verdiepende commissie
 • Woensdag 25 mei: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Maandag 30 mei: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 31 mei: vergadering commissie Algemeen Bestuur

Juni

 • Donderdag 9 juni: raadsvergadering
 • Woensdag 29 juni: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Donderdag 30 juni: verdiepende commissie

Juli

 • Maandag 4 juli: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 5 juli: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Woensdag 13 juli: raadsvergadering (kadernota)
 • Donderdag 14 juli: raadsvergadering (kadernota)

Augustus

Geen vergaderingen

September

 • Woensdag 7 september: regionale commissie
 • Woensdag 14 september: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Donderdag 15 september: verdiepende commissie
 • Maandag 19 september: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 20 september: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 29 september: raadsvergadering

Oktober

 • Woensdag 19 oktober: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Donderdag 20 oktober: verdiepende commissie
 • Maandag 31 oktober: vergadering commissie Ruimte

November

 • Dinsdag 1 november: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Woensdag 9 november: raadvergadering (begroting)
 • Donderdag 10 november: raadsvergadering (begroting)
 • Woensdag 23 november: verdiepende commissie
 • Dinsdag 29 november: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken

December

 • Donderdag 1 december: verdiepende commissie
 • Maandag 5 december: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 6 december: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 15 december: raadsvergadering