Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad van Middelburg vergadert in principe maandelijks. Deze openbare raadsvergaderingen vinden plaats in het stadskantoor en beginnen om 19.30 uur.

In ons Raadsinformatiesysteem kunt u eenvoudig de agenda's en achterliggende stukken van de gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen raadplegen. Ook kunt u hier uitgebreid zoeken naar raadsstukken en commissiestukken in het archief.

Ga naar het Raadsinformatiesysteem

Vergaderingen live volgen en terugkijken

De vergaderingen van de raad en de commissies beginnen in de regel om 19.30 uur. Op dat tijdstip verschijnt op het Raadsinformatiesysteem automatisch een link die gedurende de gehele vergadering zichtbaar blijft. Later kunt u de vergadering terugkijken.

Met het uitzenden van de vergaderingen kan de afstand tussen inwoners en bestuur worden verkleind en kunt u op eenvoudige wijze het democratische proces van besluitvorming volgen.

Inspreken

Het is voor burgers mogelijk in te spreken tijdens een commissievergadering. Insprekers kunnen op een agendapunt inspreken, maar ook zelf een onderwerp inbrengen.

Vergaderkalender 2024

Een overzicht van vergaderingen van de gemeenteraad in 2024.

Januari

 • Woensdag 17 januari: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Maandag 22 januari: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 23 januari: vergadering commissie Algemeen Bestuur

Februari

 • Donderdag 1 februari: raadsvergadering
 • Donderdag 22 februari: verdiepende commissie
 • Woensdag 28 februari: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken

Maart

 • Maandag 4 maart: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 5 maart: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 14 maart: raadsvergadering
 • Donderdag 28 maart: verdiepende commissie

April

 • Woensdag 3 april: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Maandag 8 april: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 9 april: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 18 april: raadsvergadering

Mei

 • Woensdag 8 mei: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Maandag 13 mei: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 14 mei: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 23 mei: raadsvergadering

Juni

 • Donderdag 13 juni: verdiepende commissie
 • Woensdag 19 juni: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Maandag 24 juni: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 25 juni: vergadering commissie Algemeen Bestuur

Juli

 • Woensdag 3 juli: raadsvergadering (kadernota)
 • Donderdag 4 juli: raadsvergadering (kadernota)

Augustus

Geen vergaderingen

September

 • Woensdag 11 september: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Maandag 16 september: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 17 september: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 26 september: raadsvergadering

Oktober

 • Donderdag 3 oktober: verdiepende commissie
 • Woensdag 30 september: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken

November

 • Maandag 4 november: vergadering commissie Ruimte
 • Dinsdag 5 november: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 14 november: raadsvergadering (begroting)
 • Donderdag 28 november: verdiepende commissie

December

 • Woensdag 4 december: vergadering commissie Maatschappelijke Zaken
 • Maandag 9 december: vergadering commissie Ruimte
 • Woensdag 10 december: vergadering commissie Algemeen Bestuur
 • Donderdag 19 december: raadsvergadering