Wijkvisie Dauwendaele

De gemeenteraad van Middelburg heeft op 27 mei 2013 de wijkvisie Dauwendaele vastgesteld. De wijkvisie schetst een integraal toekomstbeeld over Dauwendaele in samenhang met de wijk Mortiere. In de wijkvisie staan actiepunten voor het verder verbeteren van de wijk voor de komende tien jaar.

Mensen die wonen en werken in de wijken Dauwendaele en Mortiere hebben in 2012 meegedacht over het toekomstbeeld van de wijk. Het college van B&W heeft de wijkvisie vastgesteld waarna het voorstel is voorgelegd aan de gemeenteraad. Alvorens de raad hier in mei een besluit over nam, heeft wethouder Ed de Graaf de bewoners tijdens een speciale bijeenkomst op 20 maart nogmaals geïnformeerd en geconsulteerd.

De wijkvisie Dauwendaele schetst een integraal toekomstbeeld over Dauwendaele in samenhang met de wijk Mortiere. In de wijkvisie staan uitgewerkte maatregelen op de korte en lange termijn. De gemeente wil de komende tien jaar onder meer aandacht voor:

  • goede voorzieningen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vernieuwen van het winkelcentrum en het realiseren van een brede school.
  • woningen in een mooie omgeving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aanpakken van verwaarloosde woningen en tuinen en het verbeteren van fiets- en autoroutes.
  • het sociale karakter van de wijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van het imago en het vergroten van de saamhorigheid.

De wijkvisie is 16 mei 2013 besproken in de commissie Ruimte en 27 mei 2013 in de gemeenteraad.

Samen met inwoners en ondernemers

De wijkvisie is echter pas een succes als de inwoners en andere betrokken partijen in Dauwendaele en de Mortiere zich erin kunnen vinden. Doel van het project Dauwendaele is een ruim opgezette, groene en prettige wijk om in te wonen en te werken. En dat willen we ook de komende jaren graag zo houden. Samen met de direct betrokkenen in de wijk werkt de gemeente daarom aan een wijkvisie voor de komende jaren. Er zijn inmiddels meerdere momenten geweest waar de gemeente samen met inwoners en ondernemers hebben gesproken over hun wensen voor de wijk.

Zie ook Deelprojecten wijkvisie Dauwendaele voor het verloop van de uitvoering van de wijkvisie.