Duurzaam Dauwendaele

Bij de uitvoering van de wijkvisie Dauwendaele is ook aandacht voor duurzaamheid, onder andere voor het verduurzamen van de woningvoorraad waarmee de woonlasten beheersbaar blijven.

We willen graag met wijkbewoners aan de slag met duurzame energie. Informatie delen en samen optrekken zoals gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het nieuwe winkelcentrum. Hiermee zorgen we niet alleen voor het opwekken van duurzame energie maar ook voor het vergroten van de saamhorigheid.

Nul op de meter, wonen zonder energierekening

Afgelopen dinsdag 23 juni heeft er een informatieavond plaats gevonden over wonen zonder energierekening, de zogenaamde Nul op de Meter woningen (NOM-woningen). De belangstelling was groot, maar liefst 175 inwoners waren aanwezig. Met het project Nul-op-de-meter van de gemeente Middelburg willen we comfortabele energie zuinige woningen maken voor iedere inwoner. Om zover te komen is de gemeente Middelburg op zoek naar huiseigenaren van rijwoningen gebouwd tussen 1950 en 1980 in de wijk Dauwendaele, die willen meedoen. Deze huiseigenaren gaan onderzoeken of ze hun woning kunnen laten verbouwen met het geld dat ze nu uitgeven aan energie. De woning krijgt 'een extra jas'. Dat wil zeggen: nieuwe gevels en een nieuw dak. Zo wordt de woning zeer goed geïsoleerd. Ook krijgt de woning bijvoorbeeld zonnepanelen, zodat energie wordt opgewekt. Door de combinatie van isolatie en energie opwekken, wordt de woning energieneutraal. Er wordt dus net zoveel energie opgewekt als verbruikt. In het land zijn al verschillende voorbeeldhuizen van deze NOM-woningen (zie afbeelding). De kosten voor de aanpassingen aan de woning mogen maximaal € 45.000 betreffen. De investering die hiervoor nodig is, wordt afbetaald met het geld dat overblijft, omdat er geen energierekening meer is. Voor meer informatie of deelname aan het project kunt u contact opnemen met duurzaamdauwendaele@middelburg.nl. Ook als u interesse heeft in andere energiebesparende maatregelen kunt u dit kenbaar maken via voorgaand mailadres.

Middelburg heeft de gouden ECO XXI award ontvangen

Zaterdag 6 juni heeft Middelburg de gouden ECO XXI award ontvangen tijdens de landelijke Publieksdag van de stadslandbouw, bij CitySeeds. ECOXXI is een stimuleringsprogramma om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. De beoordeling gebeurt aan de hand van 21 criteria waaronder milieueducatie, lucht- en waterkwaliteit en afvalbeleid. Het geeft goed inzicht in waar de gemeente staat en biedt structuur voor de verdere verduurzaming. Wethouder Chris Dekker nam de award in ontvangst.

De gemeente Middelburg heeft in 2012 als eerste Nederlandse gemeente de gouden award ontvangen. Een van de eisen is dat de deelnemende gemeente elke twee jaar opnieuw doorgelicht wordt. Dit is inmiddels gebeurd. Zaterdag 6 juni is de uitslag bekend gemaakt tijdens de landelijke dag van de stadslandbouw bij City Seeds. We hebben opnieuw goud gescoord!