Woonrijp maken Hazenburg 2

Gemeente Middelburg is voornemens om begin mei 2019 aan te vangen met de eerste fase van het woonrijp maken van Hazenburg 2.

Het ontwerp voor het woonrijp maken is gebaseerd op de inrichting en het materiaalgebruik in Hazenburg 1.

Fase 1 (2019)

Nog niet alle kavels langs de diverse straten zijn bebouwd. Desondanks worden in deze eerste fase in de meeste straten de trottoirs en parkeervoorzieningen aangelegd aan de bebouwde zijde. Het groen wordt in het volgende plantseizoen aangebracht (winter 2019/2020). In de Kotter is aan beide zijden de bebouwing grotendeels gerealiseerd. Over deze lengte wordt hier daarom de rijbaan al in definitieve vorm aangelegd. Voorzieningen worden na aanleg aangebracht om bouwverkeer te weren. Op bijgevoegde faseringstekening is fase 1 met groen gemarkeerd.

Verder zullen in deze fase ook alvast de vrij liggende trottoirs langs Botter en Slaak (deel rond speelvoorzieningen) worden gerealiseerd.

We streven er naar om de werkzaamheden van fase 1 voor de zomervakantie van 2019 te hebben afgerond.

Fase 2 (2020-2022)

Op de faseringstekening is in lichtblauw een tweede fase aangegeven. De aangegeven uitvoeringsperiode is afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling van Hazenburg 2. De werkzaamheden voor deze fase worden alvast bij dezelfde aannemer in opdracht gegeven maar pas uitgevoerd als er weer een deel bebouwd is. Dit is dus afhankelijk van de snelheid van realisatie van bebouwing op de braakliggende percelen. Er kan op straatniveau bepaald worden om de aannemer een deel binnen fase 2 uit te laten voeren als bijvoorbeeld een (zijde van een) straat gereed is. De aannemer zal fase 2 dus in deelfasen uitvoeren afgestemd op de voortgang en volgorde van bouwen.

De voorgenomen werken bestaan op hoofdlijnen uit:

  • het deels opnemen van de bestrating in de hoofdrijbaan en in definitieve vorm leggen;
  • het opnemen van de tijdelijke inritten en vervangen door definitieve inritconstructies;
  • het aanbrengen van nieuwe bestrating in trottoirs en parkeervakken;
  • het aanleggen van de plantsoen-/boomvakken (aanplanten in plantseizoen);
  • het aanbrengen van de definitieve lichtmasten

Indien u verdere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer P. van Dijke van de afdeling Leefomgeving, bereikbaar onder telefoonnummer (0118) 67 53 90.