Opwaardering en herinrichting Arnemuiden

De leefbaarheid verbeteren en laten zien wat je in huis hebt; dat is heel in het kort gezegd waar het project Valorisatie Arnemuiden om draait.

Door het stadje aan te kleden met elementen die een link leggen met het maritieme verleden en door de leefbaarheid een impuls te geven, moet de aantrekkingskracht van 'Erremu' voor zowel bewoners als bezoekers toenemen. Dit project bestaat uit 4 hoofdonderdelen:

  • het verbeteren van de doorgaande route, het combineren van een verblijfs- en verkeersgebied ofwel shared space. Hiervoor is een aparte projectgroep in het leven geroepen
  • het verbeteren van het kernwinkelgebied ofwel de Langstraat
  • Een nieuw scoutinggebouw als multifunctioneel gebouw.
  • Opwaarderen en aankleden Oude Havenstraat, gecombineerd met geplande werkzaamheden vanuit de gemeente.

Subsidie Oude Havenstraat

POPsubsidie Maritieme Historische Sporen van Arnemuiden, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikking: Europa investeert in zijn platteland’.

Subsidie kernwinkelgebied en Langstraat

  • Nieuwe dynamiek voor een kenmerkende vissersgemeenschap, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.
  • Bijdrage Rabobank Stimuleringsfonds

Subsidie doorgaande route

BDU (Brede Doel Uitkering) subsidie van de provincie Zeeland.

Subsidie herinrichting en opwaardering (valorisatie)

Nieuwe dynamiek voor een kenmerkende vissersgemeenschap.

De inhoud geeft de mening van de gemeente Middelburg weer. De programma-autoriteiten van het Europese INTERREG IVA 2 Zeeën Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma zijn niet aansprakelijk voor eventueel gebruik van deze informatie.