GIFS: Geografie van kustvisserij en duurzaamheid

Het vissersdorp vormt het demonstratieproject van het Europees programma GIFS (Geography of Inshore Fishing and Sustainability ofwel Geografie van kustvisserij en duurzaamheid).

De partners in het project zijn universiteiten en onderzoeksinstituten in Engeland, Frankrijk en België. Middelburg is de enige gemeente waar de onderzoeken in de praktijk worden gebracht.

Twee sporen

Het project GIFS bestaat uit twee sporen; enerzijds wordt het verblijfsklimaat vergroot door de herinrichting van de doorgaande route en het aanbrengen van elementen die het verleden, heden en toekomst van Arnemuiden vastleggen in de openbare ruimte. Anderzijds wordt sterk ingezet op het bevorderen van nieuwe economische dragers voor Arnemuiden, waarvoor de visserij de basis vormt.

Economische impuls en leefbaarheid versterken

Het project levert Arnemuiden een economische impuls op door het ontwikkelen van activiteiten om de leefbaarheid van het dorp te versterken en het aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Daarbij is de visserijgemeenschap het uitgangspunt. De activiteiten worden daarom ontwikkeld met respect voor de eigen tradities en kenmerken van Arnemuiden. Daartoe behoort ook het winkelgebied waar de authentieke sfeer van een vissersdorp (her) beleefd kan worden.

 Europese subsidie GIFS

Het herinrichten en opwaarderen van Arnemuiden kan mede dankzij Europese subsidie voor het project GIFS, onderdeel van het Europese Interreg IV A subsidieprogramma 2 Zeeën Programma. Doel is het sociaal-economische en culturele belang van de kustvisserij te verkennen en het realiseren van een voorbeeldproject van vernieuwing in visserijgemeenschappen. Deze voorbeeldrol is weggelegd voor Arnemuiden en sluit goed aan bij al genomen initiatieven om de aandacht op het dorp en de aanwezige bijzonderheden te vestigen. Zo zijn er de aankleding van de Langstraat met stoephekken en uithangborden,  het plaatsen van het silhouet van een hoogaars in het Oude Gat en het maken van een eigentijdse Arnemuidse visserstrui. Doel van de gemeente Middelburg is Arnemuiden aantrekkelijk te maken en houden voor inwoners en bezoekers en zo het dorp een economische impuls te geven.

Zie ook: