Ontwerpbestemmingsplan De Kruitmolen

Het ontwerpbestemmingsplan De Kruitmolen ligt vanaf 18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020 ter inzage.

In het kader van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan De Kruitmolen vanaf 18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020 voor een ieder ter inzage ligt bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg. Deze periode valt deels samen met de zomervakantie voor de regio zuid. Het gemeentebestuur acht dit, alle belangen afwegend, niet onoverkomelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Kruitmolen’ is tevens digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied ligt aan de aan de Oranjepolderseweg te Arnemuiden. Het bestemmingsplan maakt de aanleg/ontwikkeling van maximaal 150 standplaatsen voor stacaravans/chalets planologisch mogelijk.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een mondelinge zienswijze kan door de coronamaatregelen uitsluitend telefonisch, via telefoonnummer (0118) 675 113 (de heer A. Schiettekatte) worden doorgegeven. U dient hierbij bij aanvang van het telefoongesprek te vermelden dat u een mondelinge reactie indient. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer (0118) 675 113 (de heer A. Schiettekatte).