Ontwerp wijzigingsplan Loods Muideweg

Bekijk het ontwerp-wijzigingsplan Loods Muidenweg te Arnemuiden op ruimtelijkeplannen.nl of als pdf.

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp-wijzigingsplan Loods Muidenweg te Arnemuiden vanaf vrijdag 27 februari 2015 gedurende zes weken (tot 10 april 2015) voor een ieder ter inzage ligt bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Daarnaast is het ontwerp-wijzigingsplan digitaal raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Onderhavige wijziging maakt het mogelijk om binnen het (opgeschoven) agrarische bouwvlak een loods te plaatsen ten behoeve van de opslag van agrarische materialen, boten en caravans.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 36.