Vaststelling beheersverordening binnenstad

De gemeenteraad heeft op 24 juni de beheersverordening Binnenstad ongewijzigd vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl of als pdf.

De verordening is opgesteld voor de gehele binnenstad van Middelburg. Het plangebied bestaat globaal uit het Beschermd Stadsgezicht Middelburg, de Achtersingel-Blauwedijk, het gebied Hofplein-Lange Delft, de Maisbaai, een gedeelte van het stationsgebied en de Sprencklaan en omgeving.

De gebieden waarvoor recent een bestemmingsplan is vastgesteld (Bachtensteene, Compagnieplein en Pauwpoort 3c), zijn niet in het verordeningsgebied opgenomen.

De beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande planologische situatie vast.

De verordening, met de plancode NL.IMRO.0687.BVBNS-VG99 treedt in werking op de dag na  bekendmaking in de Faam (op 3 juli 2013) en ligt vanaf dat moment voor iedereen ter inzage bij de Vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg in Middelburg.

U kunt het plan ook inzien op de landelijke site ruimtelijkeplannen.nl.

De digitale versie van de verordening zoals weergegeven op ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.