Vaststelling beheersverordening binnenstad

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2013 de beheersverordening Binnenstad ongewijzigd vastgesteld.

De verordening is opgesteld voor de gehele binnenstad van Middelburg. Het plangebied bestaat globaal uit het Beschermd Stadsgezicht Middelburg, de Achtersingel-Blauwedijk, het gebied Hofplein-Lange Delft, de Maisbaai, een gedeelte van het stationsgebied en de Sprencklaan en omgeving.

De gebieden waarvoor recent een bestemmingsplan is vastgesteld (Bachtensteene, Compagnieplein en Pauwpoort 3c), zijn niet in het verordeningsgebied opgenomen.

De beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande planologische situatie vast.

De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Faam (op 3 juli 2013).

Kaart op ruimtelijkeplannen.nl. Zoek in het tabblad plannaam of -nummer op plancode NL.IMRO.0687.BVBNS-VG99.

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.