Bestemmingsplan Veersepoort

Het bestemmingsplan Veersepoort is op 25 juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied voor dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de N57 aan de noordzijde, de President Rooseveltlaan aan de westzijde, de Nieuwenhovenseweg aan de zuidzijde en de Veerseweg aan de oostzijde. Het plangebied omvat dus de volledige wijk Veersepoort, inclusief enkele oudere wegen met lintbebouwing in en langs de nieuwbouwwijk.

Met dit voorontwerpplan wordt het huidige bestemmingsplan Veersepoort (vastgesteld in 1997) en alle in de tussentijd vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplannen geactualiseerd.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

Bekijk het bestemmingsplan op de website ruimtelijkeplannen.nl.