Bestemmingsplan Ramsburg – Oost fase 1

De gemeenteraad heeft op 11 november 2014 het bestemmingsplan ‘Ramsburg – Oost fase 1’ gewijzigd vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan de volgende wijzigingen doorgevoerd:

In de regels:

  • In artikel 3 is de naam van de bestemming ‘Agrarisch’.
  • In artikel 3, lid 3.2.2 onder a sub 3; is een totale oppervlakte opgenomen van 2.000 m².
  • In artikel 3, lid 3.2.2 onder b: is de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfs- of dienstwoningen en bedrijfsgebouwen gewijzigd in 2.400 m2.

Op de verbeelding:

  • De plangrens is richting het zuidoosten opgeschoven om de perceelgrenzen te volgen;
  • De bestemming ‘Bedrijf’ is gewijzigd in de bestemming ‘Agrarisch’.

Het plangebied heeft betrekking op het gebied ten oosten van de N57, ter hoogte van de afslag naar de Krooneveldweg. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Oude Veerseweg, het Kleverskerksepad en de Krooneveldweg.

Dit bestemmingsplan is onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via onderstaande links.