Bestemmingsplan Noordweg

Het bestemmingsplan Noordweg is op 21 januari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt grofweg begrensd door het gebied dat op 26 juni 2008 is aangewezen tot Beschermd Stadsgezicht Noordweg.

Dit bestemmingsplan in onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.