Bestemmingsplan Breeweg-'t Zand

Het bestemmingsplan Breeweg-’t Zand is op 27 september 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied omvat de gehele woonwijk ’t Zand in Middelburg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Poelendaeleweg en de Koudekerkseweg aan de zuidzijde, de Laan der Verenigde Naties aan de westzijde, het Griffioenpad en de naastgelegen Domburgse Watergang aan de noordzijde en de grens van het Beschermd Stadsgezicht Middelburg aan de oostzijde.

Dit bestemmingsplan in onherroepelijk. U kunt niet meer op het plan reageren.