Vervoer Jeugdwet

Via de Jeugdwet kan de voorziening Jeugdvervoer aangevraagd worden.

Voorwaarden

U kunt Jeugdvervoer aanvragen in heel specifieke situaties:

  • Vervoer naar dagbesteding.
  • Vervoer naar medische of paramedische behandeling.
  • Vervoer van en naar logeeradressen, (medische) kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (BSO+).
  • Vervoer voor Jeugd-ggz.

Vervoer via de Jeugdwet is maatwerk. Dit betekent dat het afgestemd wordt op de behoefte van het kind of de jongere. We bespreken in een persoonlijk gesprek of u hiervoor in aanmerking komt.

Waarvoor is Jeugdvervoer niet bedoeld?

Het is niet bedoeld voor het vervoeren van kinderen van en naar school. Hiervoor is Leerlingenvervoer.

Aanvraag

Wilt u aanvraag doen bij de gemeente voor Jeugdvervoer? Ouders en verzorgers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van een kind. Daar waar het eigen vermogen tekort schiet, kan de gemeente ondersteunen via de Jeugdwet. Valt het vervoeren van het kind niet (meer) binnen uw eigen vermogen? Vul dan één van onderstaande aanvraagformulieren in. Stuur dit retour naar info@porthos.nl. Er wordt vervolgens een gesprek ingepland met een klantondersteuner. Een onderdeel hiervan is een onderzoek naar uw persoonlijke situatie.

Lees meer over onze werkwijze.

Aanvraagformulieren Jeugdvervoer

Leest u de toelichting voordat u het formulier invult? Een ingevuld formulier stuurt u naar tim@middelburg.nl.

Aanvraag goedgekeurd?

Heeft u een beschikking ontvangen waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd? Dan ontvangt u ook aanvullende informatie over het Taxibusvervoer.

Wordt uw kind bijna 18?

Jeugdvervoer is voor personen t/m 18 jaar. Is ook nadat het kind 18 is geworden speciaal vervoer nodig? Dan dient dit omgezet te worden naar een Wmo-voorziening. Start u tijdig met uw aanvraag hiervoor? Zeker wanneer er meerdere Wmo-voorzieningen nodig zijn.

Declaratieformulieren Jeugd-ggz

Heeft u goedkeuring voor de vergoeding van vervoerskosten voor Jeugd-ggz tot 18 jaar? Wanneer u heeft gekozen voor een vergoeding voor eigen vervoer of openbaar vervoer, dan kunt u uw kosten declareren via onderstaande formulieren.

Vult u de formulieren volledig en naar waarheid in? Deze formulieren dienen ondertekend te worden door het behandelcentrum.

Stuur het ingevulde declaratieformulier naar:

Postadres: Postbus 6000, 4330 LA Middelburg

Mail: tim@middelburg.nl