Voordat u een aanvraag Jeugdwet doet

Voordat u een aanvraag doet bij de gemeente, dient u verschillende stappen te doorlopen. Dit heeft te maken met de manier waarop een hulpvraag opgelost wordt. Heeft u actief naar andere oplossingen gezocht? Anders dan ondersteuning via de Jeugdwet? U moet dat kunnen aantonen.

Zelf actie ondernemen

Is er een manier om uw hulpvraag op te lossen zonder gemeentelijke ondersteuning? U moet eerst zelf actie ondernemen. Dat is een voorwaarde. Dit doet u vóórdat u gemeentelijke ondersteuning aanvraagt. U moet kunnen aantonen dat u onderstaande stappen heeft doorlopen.

Hoe regelt u ondersteuning?

Wij stellen u altijd de volgende vragen:

  • Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen?
  • Heeft u hulp gevraagd via uw familie of uw sociale netwerk?
  • Heeft u advies gevraagd via organisaties op Walcheren? Denk aan organisaties als de GGD of school. Of een welzijnsorganisatie zoals Maatschappelijk Werk Walcheren? Het kan zijn dat wij u doorverwijzen naar een welzijnsorganisatie op Walcheren, zoals  Stichting Welzijn of Vrijwilligerspunt Vlissingen. Deze hulpverlening is kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Hiervoor is geen gemeentelijke beschikking noodzakelijk.

Lees meer hierover bij: Hoe regel ik ondersteuning?

Kan uw hulpvraag niet opgelost kan worden via bovenstaande mogelijkheden? Pas daarna onderzoeken we of de Jeugdwet een oplossing kan bieden.

Wat is de volgende stap?

Is ondersteuning via de Jeugdwet de enige oplossing voor u? Dan kunt u een advies aanvragen.

Advies aanvragen Jeugdwet: lees meer hierover in de volgende stap.