Grenzeloos actief

Voor het opzetten, uitbreiden of versterken van een regionaal samenwerkingsverband per Wmo-regio wordt een stimuleringsbudget beschikbaar gesteld van max 15.000,- door het rijk (ministerie van VWS).

De stuurgroep bestaande uit de partners NOC*NSF, Sportkracht 12, MEE NL, Kenniscentrum Sport en Vereniging Sport en Gemeenten heeft een positief besluit genomen over onze aanvraag voor het stimuleringsbudget regionale samenwerkingsverbanden Grenzeloos actief. Het betreft een aanvraag van de gemeente Middelburg namens alle gemeenten uit onze Wmo regio Zeeland.

Het stimuleringsbudget zal worden ingezet voor het opzetten, uitbreiden of versterken van een regionaal samenwerkingsverband waar de vraag naar sport- en beweegactiviteiten wordt gematcht met het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking.

De hoofddoelstellingen voor 2018 zijn:

  • Het realiseren van een gestructureerd samenwerkingsverband en programma-aanbod van lokale/regionale stakeholders gehandicaptensport in Zeeland.
  • Promotie van het gehandicapten sport in Zeeland door het jaarlijks programmeren van een speciale G-sport promotie dag en  de actualisering van de inhoud van de APP uniek Sporten het ondersteunen van een kwalitatief dekkend netwerk met betrekking tot matching van vraag en aanbod.

Meer informatie op unieksporten.nl of u kunt contact opnemen met de beleidsmedewerker sport van de gemeente Middelburg dhr. D. Winne, tel. (0118) 67 56 76. d.winne@middelburg.nl.