Hoe gaat bodemsanering in zijn werk?

Er zijn veel verschillende manieren om een bodem te saneren. Welke manier gekozen wordt hangt af van de verontreiniging, de oorzaak, de risico’s en de functie die het terrein krijgt. Een sanering kan kort duren maar er zijn ook saneringen die een aantal jaren in beslag nemen.

Soms zijn er bodemverontreinigingen die geen enkel risico met zich meebrengen en niet actief hoeven te worden gesaneerd. In zo’n geval is het voldoende om de verontreiniging vast te leggen bij het kadaster zodat iedereen kan weten dat de verontreiniging er zit. Vaak wordt zo’n verontreiniging wel in de gaten gehouden om te zien of hij verandert of zich verplaatst.

Als u gaat saneren dan moet u dit vooraf melden bij de RUD-Zeeland. Over de wijze van melden en afstemmen kunt u eveneens terecht bij bij de RUD-Zeeland.