Vragen over de bodem?

Informatie over BUS-meldingen, bedrijven die onderzoeken en saneringen uitvoeren en de certificering die nodig is om deze werkzaamheden uit te voeren.

Voor meer informatie over bodemsaneringen en BUS-meldingen kunt u bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en bij de RUD-Zeeland terecht. Op de site van het ministerie vindt u ook de formulieren die verplicht zijn bij een BUS-sanering.

Bedrijven die onderzoeken en saneringen uitvoeren

Bij milieu/bodemadviesbureaus kunt u terecht voor bodemadvies, zoals het laten uitvoeren van een bodemonderzoek, het opstellen van saneringsplannen en het verzorgen van de milieukundige begeleiding bij een sanering. Het bureau dient te beschikken over een erkenning (afgegeven door Senternovem). Op de site van Bodemplus kunt u zien welke bureaus erkend zijn voor de betreffende activiteit.

  • Voor veldwerk (bodemonderzoek) moet een bedrijf een BLR-2000 erkenning hebben. Personen die het werk uitvoeren moeten geregistreerd staan op de erkenning.
  • Voor milieukundige begeleidingen bij saneringen moet een bedrijf een BLR-6000 erkenning hebben. Personen die het werk uitvoeren moeten geregistreerd staan op de erkenning.
  • Voor het uitvoeren van een sanering moet een bedrijf een BLR-7000 erkenning hebben. Personen die het werk uitvoeren hoeven niet geregistreerd te staan op erkenning.

Gecertificeerde bedrijven voor tanksanering

Op de site van KIWA kunt u vinden welke bedrijven gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van tanksaneringen.

Overige vragen met betrekking tot bodemverontreiniging

Voor andere vragen over bodemverontreiniging kunt u terecht bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Middelburg.