Bodemonderzoek voor een bouwvergunning

Als u wilt bouwen, is er meestal een bouwvergunning nodig. In een aantal gevallen is het vergunningsvrij.

Bij een bouwvergunning is er meestal geen bodemonderzoek nodig. Informatie hierover vindt u in de Bouwverordening van de gemeente Middelburg.

Bij een bouwvergunning moet er, op een paar uitzondering na, wel een bodemonderzoek worden gedaan. In artikel 2.1.5 van de bouwverordening van de gemeente Middelburg staat aan welke eisen dit bodemonderzoek moet voldoen. In sommige gevallen kan een asbestonderzoek nodig zijn.

In een enkel geval is geen bodemonderzoek nodig. Informatie daarover kunt u vinden in de Bouwverordening. Ook kan het zijn dat er bij de gemeente Middelburg al voldoende onderzoeksgegevens bekend zijn over een bepaald perceel. In zo’n geval is het soms mogelijk om een vrijstelling te krijgen van het doen van bodemonderzoek.

Als er bij het bodemonderzoek een bodemverontreiniging wordt gevonden dan kan het zijn dat er eerst een bodemsanering moet worden uitgevoerd voordat u kunt gaan bouwen.

Als u niet zeker weet of u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de gemeente Middelburg.