Middelburg blijft inwoners met laag inkomen tegemoet komen

Gemeente Middelburg heeft een nieuwe verordening Wmo & Jeugdhulp vastgesteld. Hierin staan de regels, die van toepassing zijn als u zorg of ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet nodig heeft.

Een belangrijk besluit is dat inwoners met een laag inkomen die een voorziening krijgen, bijvoorbeeld een scootmobiel, traplift, huishoudelijke zorg of woningaanpassing, geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor deze voorziening.

Hiermee wijkt Middelburg ten gunste van haar inwoners op minimaniveau af van de landelijke normen. Middels een amendement is de verplichting tot het aanbieden van een persoonsgebonden budget nog duidelijker tot uiting gebracht in de verordening.

Een persoonsgebonden budget kan alleen worden verstrekt als aan de wettelijke vereisten is voldaan.