Logo gemeente Middelburg

Meedenken en meedoen

In Middelburg vinden we het belangrijk dat inwoners en andere belanghebbenden kunnen meedenken en meedoen. Dit noemen we ook wel participatie. We kennen verschillende vormen van participatie.

Het zo vroeg mogelijk informeren en betrekken van inwoners, (maatschappelijke) organisaties en andere belanghebbenden bij onze (beleids)plannen noemen we burgerparticipatie. Het geven van ruimte aan (groepen) inwoners bij eigen initiatieven om hun leefomgeving mooier te maken, noemen we overheidsparticipatie.

Daarnaast kunnen inwoners hun stem laten horen via de gemeenteraad en kennen we de formele inspraak. Nieuw zijn het uitdaagrecht, nieuwe vormen van dorps- en wijkdemocratie en (verplichte) participatie binnen de omgevingswet. Hoe we met al deze onderwerpen omgaan, ligt vast in onze participatie- en inspraakverordening (2021).

Participeren kan op verschillende manieren. Via bijvoorbeeld het wijkteam, een klankbordgroep of bewonersavonden. Sinds 2021 kan het ook digitaal via de website doemee.middelburgers.nl. Hier kunnen alle Middelburgers meedenken en meedoen met allerlei projecten in onze gemeente.

Meer weten? Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden van participatie en inspraak. Ook kunt u contact opnemen met Manon Veroude, adviseur participatie, via m.veroude@middelburg.nl of tel. (0118) 67 55 29.