Ook via de gemeenteraad kunt u uw stem laten horen. Dat kan op verschillende manieren.

  • U kunt een brief of mail sturen naar de gemeenteraad of een raadsfractie benaderen of een fractievergadering bijwonen. Neem hiervoor contact op met griffie@middelburg.nl.
  • U kunt inspreken bij de commissievergadering. Dit kan zowel over onderwerpen die al op de agenda staan als onderwerpen die daar niet op staan.
  • Daarnaast kunt u een burgerinitiatief starten om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Zie ook Burgerinitiatieven.