Adviesorganen geven gevraagd en ongevraagd advies over een bepaald vakgebied. Er zijn diverse adviesraden die u kunt benaderen om te bespreken of zij uw punt kunnen meenemen in een (on)gevraagd advies aan de gemeente.

Klankbordgroepen

Bij het ontwikkelen van plannen werkt de gemeente regelmatig met klankbordgroepen, ook wel werkgroepen genoemd. Met een samengestelde groep mensen brainstormen we over diverse vraagstukken die leven bij een ontwikkeling. Samen met zo’n groep gaan we op zoek naar uitvoerbare en gedragen oplossingen. We streven naar een goede samenstelling van de groep om een zo breed mogelijk palet aan inzichten te krijgen.

Verkeerswerkgroepen

Verkeerswerkgroepen vormen een platform voor zowel de gemeente als bewoners om te overleggen over verkeer. Hierbij gaat het om veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De gemeente Middelburg kent acht verkeerswerkgroepen die twee keer per jaar bij elkaar komen. De agenda wordt bepaald door de leden van de verkeerswerkgroep en de gemeente. Gasten voor een (eenmalig) onderwerp zijn welkom.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Zij vertegenwoordigt de inwoners van Middelburg. De adviezen van de Adviesraad worden meegezonden met de stukken voor de gemeenteraad, zodat ook de gemeenteraadsleden alle adviezen kunnen nalezen en meewegen in hun besluit.

Medewerkers van de gemeente betrekken de ASD in een vroeg stadium bij te ontwikkelen beleid of uitvoeringstaken die het sociaal domein betreffen. Dit zijn:

  • Jeugd en Onderwijs
  • Mobiliteit en Toegankelijkheid
  • Welzijn en Mantelzorg
  • Werk en Inkomen
  • Wonen en Leefomgeving

Contact Adviesraad Sociaal Domein

Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Huug Winfield: asd-middelburg@zeelandnet.nl of 06 23 01 94 45.