In Middelburg vinden we het belangrijk dat inwoners en andere belanghebbenden kunnen meedenken en meedoen. We kennen verschillende vormen van participatie.

Het zo vroeg mogelijk informeren en betrekken van inwoners, (maatschappelijke) organisaties en andere belanghebbenden bij onze (beleids)plannen noemen we burgerparticipatie. Het geven van ruimte aan (groepen) inwoners bij eigen initiatieven om hun leefomgeving mooier te maken, noemen we overheidsparticipatie.

Daarnaast kunnen inwoners hun stem laten horen via de gemeenteraad en kennen we de formele inspraak. Nieuw zijn het uitdaagrecht, nieuwe vormen van dorps- en wijkdemocratie en (verplichte) participatie binnen de omgevingswet. Hoe we met al deze onderwerpen omgaan, ligt vast in onze participatie- en inspraakverordening (2021)(externe link).

Participeren kan op verschillende manieren. Via bijvoorbeeld het wijkteam, een klankbordgroep of bewonersavonden. Het ook digitaal via de website middelburgontmoet.nl(externe link). Hier kunnen alle Middelburgers meedenken en meedoen met allerlei projecten in onze gemeente.

Meer weten? Bekijk de verschillende mogelijkheden van participatie en inspraak. Ook kunt u contact opnemen met Manon Veroude, adviseur participatie, via m.veroude@middelburg.nl of tel. 0118 67 55 29.