In Middelburg zijn 11 wijken en dorpen. In deze wijken en dorpen zijn wijkteams (en dorpsverenigingen) actief. Deze bestaan uit een groep betrokken inwoners. Zij zijn onze oren en ogen in de wijk en daarmee een belangrijke samenwerkingspartner. Ieder jaar krijgen de wijkteams een wijktafelbudget voor de leefbaarheid in de wijk. Alle wijkbewoners kunnen hier ideeën voor indienen.

De laatste jaren zien we dat sommige wijkteams kwetsbaarder worden of zelfs stoppen. Daarom onderzoeken we in 2022 op welke andere (aanvullende) manieren we de dorp- en wijkdemocratie kunnen vormgeven. Dit doen we samen met wijkteams en andere betrokken inwoners. Ook dit leggen we op een later moment vast in onze Participatie- en inspraakverordening(externe link).