De gemeente biedt inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven de mogelijkheid een voorstel te doen om de uitvoering van gemeentelijke taken over te nemen. Dit noemen we het uitdaagrecht en is ook wel bekend onder de naam Right to Challenge.

Inwoners, maatschappelijke organisaties of lokale bedrijven kunnen de gemeente uitdagen om bepaalde gemeentelijke taken (bijvoorbeeld groenbeheer of dagbesteding) over te nemen, omdat zij dit beter en/of goedkoper kunnen.

In Middelburg kennen we hier een goed voorbeeld van: in de Bomenbuurt onderhouden inwoners zelf het groen en krijgen hier een vergoeding voor.

Indienen

Een voorstel met betrekking tot het uitdaagrecht wordt bij het college van burgemeester en wethouders ingediend en omvat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Een omschrijving van de taak die de indiener wil overnemen;
  • Uitleg waarom of hoe de indiener dat beter en goedkoper kan;
  • Duidelijkheid over de betrokkenheid, kennis of ervaring van de indiener;
  • Een indicatie van het draagvlak onder belanghebbende inwoners;
  • Een raming van de kosten die aan de uitvoering van de taak verbonden zijn;
  • Een omschrijving van de manier waarop de indiener met de gemeente wil samenwerken of ondersteuning nodig heeft;
  • Inzicht in hoe de indiener garant staat voor de kwaliteit en de uitvoering van de taak op de langere termijn.

Indien het voorstel wordt overgenomen, voorziet het college van burgemeester en wethouders de indiener van gepaste ondersteuning. De gemaakte afspraken (over onder andere de taken, het resultaat, het budget en de looptijd) worden vastgelegd in een overeenkomst. Het college van burgemeester en wethouders en de indiener bespreken periodiek de voortgang.

Voor meer informatie, zie hoofdstuk 6 in de Participatie- en inspraakverordening(externe link).