Eerste rijbewijs aanvragen

Een rijbewijs vraagt u aan of laat u vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Uw rijbewijs is in de meeste gevallen 10 jaar geldig.

Afspraak maken aanvraag rijbewijs

Een aanvraag kan alleen worden gedaan indien u voldoet aan alle voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat u een goedgelijkende pasfoto bij heeft die niet ouder is dan 6 maanden. Na 5 werkdagen ligt uw rijbewijs voor u klaar.

Kosten rijbewijs

De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zijn in 2024 € 51,10.

De extra leges voor de spoedprocedure bedragen in 2024 € 39,65.

Voorwaarden rijbewijs

Neem voor de aanvraag van uw rijbewijs het volgende mee:

 • Bij uw 1e rijbewijs: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • Bij vernieuwing: het oude rijbewijs;
 • Bent u uw rijbewijs kwijt of is het gestolen? Dan regelt de gemeente daar een verklaring van vermissing voor;
 • Bij een verlopen rijbewijs: dit oude rijbewijs en een geldig legitimatiebewijs;
 • Een pasfoto die aan alle eisen voldoet. Deze pasfoto is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag. Ook lijkt uw gezicht goed op het gezicht op de pasfoto. Alle eisen voor een pasfoto vindt u op rijksoverheid.nl.
 • Geld: u betaalt het rijbewijs bij de aanvraag, met pin of contant.

Aanvraag rijbewijs

U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan bij de balie in het stadskantoor.

Dit kan alleen op afspraak. U kunt direct online een afspraak maken. Of bel om een afspraak te maken, tel. 0118 67 50 00.

Autorijopleiding vanaf 16,5 jaar

Jongeren kunnen vanaf 16,5 jaar beginnen met het volgen van een autorijopleiding (categorie B). Als ze 17 jaar zijn, kunnen ze hun rijbewijs halen. Tot hun 18e jaar mogen zij dan onder begeleiding van een coach autorijden. Dit tijdelijke experiment heet 2toDrive. Lees meer over de voorwaarden en aanmelding op de website van 2toDrive.

Geldigheid rijbewijs na 60 jaar

 • Bent u tussen de 60 en 65 jaar op het moment dat u het nieuwe rijbewijs aanvraagt? Dan is uw rijbewijs 10 jaar geldig.
 • Bent u tussen de 65 en 70 op het moment dat u het nieuwe rijbewijs aanvraagt? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 75e.
 • Bent u ouder dan 70 op het moment dat u het nieuwe rijbewijs aanvraagt? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 • Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Medische keuring

U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt als:

 • uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag verloopt;
 • u een medische beperking heeft;
 • u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig heeft.

U heeft voor de medische keuring een Gezondheidsverklaring nodig. Dit is een formulier met vragen over uw gezondheid. U kunt de Gezondheidsverklaring digitaal aanvragen via het CBR of bij de gemeente.

Nieuwe toepassing DigiD rijbewijs

Sinds 2018 zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen.

Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van degene die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. De burger kan in de toekomst zelf beslissen of hij wil inloggen met het rijbewijs.

Voor de burger blijft per 26 mei het gebruik van het rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs of identiteitsbewijs hetzelfde. Het aanvraagproces voor een rijbewijs verandert niet, tenzij een aanvrager de inlogfunctionaliteit niet wil.

Aanvragen rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit

Tot invoering van de wet Digitale Overheid is er voor burgers die bezwaar hebben tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit de mogelijkheid om een rijbewijs zonder deze inlogfunctionaliteit aan te vragen. Dit gaat als volgt:

 1. Voordat de burger het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente stuurt hij een schriftelijk verzoek naar de RDW. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten: naam zoals vermeld op het rijbewijs, adres, geboortedatum, handtekening
 2. De burger stuurt het verzoek naar: RDW, Ter attentie van Unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam
 3. De burger krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst bij de RDW bericht wanneer het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente.
 4. De burger vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente.
 5. Na aanvraag ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip na 5 werkdagen klaar bij de gemeente.
 6. Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs, na inlevering van het oude rijbewijs, krijgt de burger een nieuw rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.

Let op!

 • De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op het rijbewijs zijn hetzelfde als voor het aanvragen van een regulier rijbewijs met de nieuwe chip.
 • Wanneer een burger een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit heeft gekregen, dan is het niet mogelijk de inlogfunctionaliteit op een later tijdstip weer toe te voegen aan hetzelfde rijbewijs. Dan moet de burger opnieuw een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
 • Voor burgers zonder geldig woonadres in Nederland is het niet mogelijk om een rijbewijs met inlogfunctionaliteit te krijgen. Deze groep vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente via een 394 formulier (burgers zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland) en krijgt standaard een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.