Met een buitenlands rijbewijs kunt u maar een bepaalde periode in Nederland blijven rijden. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben.

Afspraak maken omwisseling buitenlands rijbewijs

Voorwaarden omwisseling buitenlands rijbewijs

Het omwisselen van een buitenlands rijbewijs is alleen in bepaalde gevallen mogelijk.

Heeft u een rijbewijs dat is afgegeven in één van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en staat u ingeschreven in Nederland? Dan mag u hier nog 15 jaar mee blijven rijden in Nederland (na afgifte van het buitenlandse rijbewijs). Dit geldt voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is. Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE geldt een maximale termijn van 5 jaar gerekend vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs.

Is deze periode voorbij of is de periode dat u hier nog mag rijden korter dan 2 jaar op het moment van uw inschrijving in Nederland? Dan mag u nog 2 jaar in Nederland rijden met het buitenlandse rijbewijs vanaf de datum van uw inschrijving.

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in één van de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), terwijl u al stond ingeschreven bij een Nederlandse gemeente (in de BRP), dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na inschrijving in Nederland (in de BRP) gebruiken. Daarna mag u alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden.

Aanvraag omwisseling buitenlands rijbewijs

De aanvraag voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs doet u in het stadskantoor. De gemeente stuurt de aanvraag door naar de RDW. Wanneer uw nieuwe rijbewijs beschikbaar is, haalt u deze op bij het stadskantoor.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

Welke documenten u voor uw aanvraag mee moet nemen naar het stadskantoor, leest u op de website van de RDW.