Voor het rijden op een bromfiets, brommobiel of snorfiets moet u minimaal 16 jaar oud zijn en een rijbewijs AM hebben. Heeft u al een rijbewijs A of B? Dan heeft u geen rijbewijs AM nodig. Het duurt het 5 werkdagen voor uw rijbewijs klaar is.

Afspraak maken aanvraag rijbewijs

Verlopen rijbewijs blijft langer geldig

Er is een nieuwe coulanceregeling getroffen waardoor rijbewijzen die verlopen tussen 1-12-2020 en 01-03-2021 geldig blijven tot 01-03-2021.

U blijft dan verzekerd en krijgt geen boete. Dit geldt alleen voor het rijden in Nederland.

Er is ook een Europese regeling in de maak.

Het rijbewijs met categorie AM kan gebruikt worden als geldig legitimatiebewijs.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van rijbewijs met bromfietscategorie AM gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet ingeschreven zijn als inwoner in de gemeente en minstens 185 dagen ingeschreven zijn in Nederland;
  • U moet geslaagd zijn voor uw examen;
  • U bent minimaal 16 jaar;
  • U moet persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn;
  • Uw identiteit moet met zekerheid kunnen worden vastgesteld;
  • U moet een geldig legitimatiebewijs tonen (paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Rijbewijsbezitters categorie A of B

Heeft u een Nederlands autorijbewijs (B) of motorrijbewijs (A), dan hoeft u geen rijbewijs met categorie AM te hebben om op een brommer te mogen rijden. U moet uw geldige auto- of motorrijbewijs wel bij u hebben als u op een bromfiets rijdt.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs voor bromfiets, snorfiets of brommobiel zijn in 2021 € 41,00.

De toeslag voor een spoedaanvraag bedraagt in 2021 € 34,10.

Aanvraag

Het aanvragen van een rijbewijs doet u aan de balie van het stadskantoor. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.
  • Let op: u moet uw rijbewijs binnen 3 maanden ophalen anders vervalt de geldigheid van het rijbewijs

Vermissing of diefstal rijbewijs

Is uw rijbewijs kwijt of gestolen? Dan moet u bij de gemeente een vermissingsverklaring invullen.

Spoedprocedure

Wilt u uw nieuwe rijbewijs sneller hebben? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Als u de aanvraag vóór 14.00 uur doet, kunt u de eerstvolgende werkdag vanaf 11.00 uur uw rijbewijs ophalen. Een aanvraag ingediend ná 14.00 uur vraagt 2 werkdagen. Aan de spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.