Identiteitsdocument, vermist of gestolen

Is uw paspoort gestolen? Of bent u uw identiteitskaart verloren? Het is belangrijk dat u dit snel meldt. Dit kan online of aan de balie bij het stadskantoor.

Direct vermissing doorgeven

Vermiste documenten verliezen na registratie automatisch hun geldigheid. Dit kan niet meer worden teruggedraaid.

Melding vermissing identiteitsdocument

Als u een identiteitsdocument op wat voor manier dan ook bent kwijtgeraakt, meldt u dat zo snel mogelijk. Ook wanneer geen nieuw document wordt aangevraagd kan een verklaring van vermissing worden opgemaakt.

Bij de gemeente kunt u een nieuw document aanvragen. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

Een aanvraag als gevolg van diefstal of vermissing duurt even lang als een standaard aanvraag: 6 werkdagen.

Afhalen nieuw identiteitsdocument

Heeft u na het opgeven van uw vermissing een nieuw document aangevraagd? Dan moet u dat binnen drie maanden na de aanvraag afhalen. Anders wordt het vernietigd.

Verlies identiteitsdocument in het buitenland

Bent u uw reisdocument in het buitenland kwijtgeraakt? Dan moet u bij de aanvraag van een nieuw document een verklaring van vermissing invullen.

Identiteitsdocument te vaak vermist

Als u meerdere malen achter elkaar uw identiteitsdocumenten kwijtraakt, of deze moeten wegens beschadiging vaker worden vervangen, dan wordt er altijd een onderzoek gestart. Als blijkt dat u zeer onzorgvuldig met uw documenten bent omgegaan, of er is sprake van mogelijke fraude, krijgt u geen nieuw identiteitsdocument meer.

Beschadiging identiteitsdocument

Ook als uw identiteitsdocument ernstig beschadigd is, of als er onbevoegd wijzigingen op zijn aangebracht, moet u dit melden. De identiteit kan dan niet meer goed worden vastgesteld. Er kan dan ook niet meer worden nagegaan of ermee gefraudeerd is. Daarom verliest het document in zo'n geval direct zijn geldigheid. Deze documenten zijn belangrijke waardedocumenten. Ze blijven altijd eigendom van de Nederlandse staat.

Identiteitsdocument gevonden

Vindt u een identiteitsdocument van iemand anders? Dan moet u dat ook altijd melden bij de gemeente. Hiermee voorkomt u fraude. Iemand zou misbruik kunnen maken van andermans persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door op zijn/haar naam een geldlening af te sluiten, of een aankoop op afbetaling te doen. Jaarlijks wordt hierdoor miljoenen aan schade geleden. Als u een nieuw identiteitsdocument aanvraagt, moet u het oude om diezelfde reden altijd tonen.