Een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie en is niet algemeen geldig. Bent u in het bezit van een Nederlands militair rijbewijs? Dan kunt u bij de gemeente waar u woont een burger rijbewijs aanvragen. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen.

Afspraak maken aanvraag rijbewijs

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een burger rijbewijs na het behalen van een militair rijbewijs gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet ingeschreven zijn als ingezetene van de gemeente;
  • Er mag geen sprake zijn van ontzegging of ongeldigverklaring van een rijbewijs.

Kosten

De kosten voor het omwisselen van een militair rijbewijs zijn in 2022 € 41,60.

Aanvraag

Voor het aanvragen na het behalen van een militair rijbewijs gaat u naar het stadskantoor. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

U neemt mee:

1e rijbewijs

Als u een Nederlands militair rijbewijs heeft gehaald en u vraagt uw 1e burger rijbewijs aan:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.

Categorie-uitbreiding

Als u een Nederlands militair rijbewijs heeft gehaald en u vraagt een burger rijbewijs aan met de uitbreiding van de categorie van het militaire rijbewijs:

  • Het eerder afgegeven burger rijbewijs;
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.