Bent u in het bezit van een Nederlands militair rijbewijs? Dan kunt u bij de gemeente waar u woont een burger rijbewijs aanvragen.

Afspraak maken aanvraag rijbewijs

Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen.

Een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie en is niet algemeen geldig.

Voorwaarden omwisselen militair rijbewijs

Voor het aanvragen van een burger rijbewijs na het behalen van een militair rijbewijs gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet ingeschreven zijn als ingezetene van de gemeente;
  • Er mag geen sprake zijn van ontzegging of ongeldigverklaring van een rijbewijs.

Kosten omwisselen militair rijbewijs

De kosten voor het omwisselen van een militair rijbewijs zijn in 2024 € 51,10.

Aanvraag omwisselen militair rijbewijs

Voor het aanvragen na het behalen van een militair rijbewijs gaat u naar het stadskantoor. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

U neemt mee:

1e rijbewijs

Als u een Nederlands militair rijbewijs heeft gehaald en u vraagt uw 1e burger rijbewijs aan:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.

Categorie-uitbreiding

Als u een Nederlands militair rijbewijs heeft gehaald en u vraagt een burger rijbewijs aan met de uitbreiding van de categorie van het militaire rijbewijs:

  • Het eerder afgegeven burger rijbewijs;
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.