Bent u uw Nederlandse rijbewijs verloren, of is deze gestolen, dan vult u bij de gemeentelijke balie in het stadskantoor een vermissingsverklaring in.

Afspraak maken vermissing rijbewijs(externe link)

Aanvraag nieuw rijbewijs

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken(externe link). Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

Bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs moet u een vermissingsverklaring invullen.

Meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl(externe link).

De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en als alles akkoord is, krijgt u een nieuw rijbewijs met dezelfde geldigheidsduur (verloopdatum) als het gestolen rijbewijs.

Kosten aanvraag rijbewijs na vermissing

De extra leges voor een vermissing bedragen in 2023 € 17,55. De standaard kosten bedragen € 48,15. Een aanvraag in verband met een vermissing kost dus in totaal € 65,70.

Hoe lang duurt het voor ik een nieuw rijbewijs heb?

Nadat uw identiteit aan de hand van een ander geldig identiteitsbewijs is vastgesteld is het ook  mogelijk om het rijbewijs sneller te krijgen door middel van een spoedprocedure. U kunt dan de volgende werkdag over een nieuw rijbewijs beschikken.

Als u de aanvraag vóór 14.00 uur doet, kunt u de eerstvolgende werkdag vanaf 11.00 uur uw rijbewijs ophalen. Voor een spoedprocedure moet u € 34,10 aan extra leges betalen.

Tot u het nieuwe rijbewijs heeft, mag u niet rijden. U moet namelijk in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. De geldende boetes voor het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Woont u buiten Nederland?

Woont u in een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan moet u in het land waar u woont een (nationaal) nieuw rijbewijs aanvragen.

Staat u niet ingeschreven in Nederland en woont u buiten de EU/EER of Zwitserland, dan kunt u voor een nieuw Nederlands rijbewijs terecht bij de RDW. In plaats van uw rijbewijs moet u in dit geval het formulier 'Verklaring vermissing Nederlands rijbewijs' ingevuld en ondertekend bij uw aanvraag voor een nieuw rijbewijs voegen. De verklaring van vermissing en het aanvraagformulier voor een nieuw rijbewijs kunt u downloaden van de website van de RDW.

Verlies of diefstal rijbewijs melden via de RDW

U kunt ook zelf een verlies of diefstal melding registreren van een Nederlands rijbewijs. De melding wordt online gedaan via de website van de RDW(externe link) en daardoor is het rijbewijs direct ongeldig. Nadat de melding is geregistreerd krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van het rijbewijs heeft u een DigiD nodig.

Rijbewijs teruggevonden

Vindt u het rijbewijs na de aangifte van vermissing terug, dan bent u verplicht dit rijbewijs in te leveren bij de gemeente. Dit is nodig omdat het rijbewijs als vermist staat geregistreerd en deze registratie niet kan worden teruggedraaid.