Bent u uw Nederlandse rijbewijs verloren, of is deze gestolen, dan vult u bij de gemeentelijke balie in het stadskantoor een vermissingsverklaring in.

Afspraak maken vermissing rijbewijs

Aanvraag nieuw rijbewijs

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

Bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs moet u een vermissingsverklaring invullen.

Meenemen:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.

De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en als alles akkoord is, krijgt u een nieuw rijbewijs met dezelfde geldigheidsduur (verloopdatum) als het gestolen rijbewijs.

Kosten aanvraag rijbewijs na vermissing

De extra leges voor een vermissing bedragen in 2024 € 18,60. De standaard kosten bedragen € 51,10.

Hoe lang duurt het voor ik een nieuw rijbewijs heb?

Nadat uw identiteit aan de hand van een ander geldig identiteitsbewijs is vastgesteld is het ook  mogelijk om het rijbewijs sneller te krijgen door middel van een spoedprocedure. U kunt dan de volgende werkdag over een nieuw rijbewijs beschikken.

Als u de aanvraag vóór 14.00 uur doet, kunt u de eerstvolgende werkdag vanaf 11.00 uur uw rijbewijs ophalen. Voor een spoedprocedure moet u € 34,10 aan extra leges betalen.

Tot u het nieuwe rijbewijs heeft, mag u niet rijden. U moet namelijk in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. De geldende boetes voor het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Aangepaste levering rijbewijzen Hemelvaart en Pinksteren

Tijdens de feestdagen wordt de levering van rijbewijzen aangepast. Dit heeft gevolgen voor het doen van spoedaanvragen.

Hemelvaart

Gemeente Middelburg is gesloten op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei. Spoedaanvragen die op woensdag 8 mei voor 15.00 uur worden aangevraagd, worden op maandag 13 mei geleverd.
Vraagt u uw rijbewijs online aan op woensdag 8 of donderdag 9 mei? Het rijbewijs wordt op maandag 13 mei bezorgd op het stadskantoor.

Pinksteren

Gemeente Middelburg is gesloten op maandag 20 mei. Spoedaanvragen die op vrijdag 17 mei voor 15.00 uur worden aangevraagd, worden op dinsdag 21 mei bezorgd bij gemeente. 
Vraagt u uw rijbewijs online aan op vrijdag 17 mei tot en met maandag 20 mei? Uw rijbewijs wordt bezorgd op woensdag 22 mei. 
 

Woont u buiten Nederland?

Woont u in een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan moet u in het land waar u woont een (nationaal) nieuw rijbewijs aanvragen.

Staat u niet ingeschreven in Nederland en woont u buiten de EU/EER of Zwitserland, dan kunt u voor een nieuw Nederlands rijbewijs terecht bij de RDW. In plaats van uw rijbewijs moet u in dit geval het formulier 'Verklaring vermissing Nederlands rijbewijs' ingevuld en ondertekend bij uw aanvraag voor een nieuw rijbewijs voegen. De verklaring van vermissing en het aanvraagformulier voor een nieuw rijbewijs kunt u downloaden van de website van de RDW.

Verlies of diefstal rijbewijs melden via de RDW

U kunt ook zelf een verlies of diefstal melding registreren van een Nederlands rijbewijs. De melding wordt online gedaan via de website van de RDW en daardoor is het rijbewijs direct ongeldig. Nadat de melding is geregistreerd krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van het rijbewijs heeft u een DigiD nodig.

Rijbewijs teruggevonden

Vindt u het rijbewijs na de aangifte van vermissing terug, dan bent u verplicht dit rijbewijs in te leveren bij de gemeente. Dit is nodig omdat het rijbewijs als vermist staat geregistreerd en deze registratie niet kan worden teruggedraaid.