Aanvraag producten alleen op afspraak

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus kunt u producten aan de balie in het stadskantoor alleen op afspraak aanvragen. Maak direct online een afspraak via www.middelburg.nl/afspraak of bel (0118) 67 50 00. Als u een rijbewijs of een reisdocument komt ophalen, dan kunt u terecht zonder afspraak.

Logo gemeente Middelburg

Bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet. Voor meer informatie en het digitaal aanvragen van een vergunning zie Omgevingsvergunning. Heeft u een rijks- of gemeentelijk monument, dan kunnen er andere eisen gelden. Het is altijd raadzaam om vooraf een kwaliteitsadvies te vragen bij het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.