Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet. Voor meer informatie en het digitaal aanvragen van een vergunning zie Omgevingsvergunning. Heeft u een rijks- of gemeentelijk monument, dan kunnen er andere eisen gelden. Het is altijd raadzaam om vooraf een kwaliteitsadvies te vragen bij het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.