Wilt u gaan verbouwen, bomen kappen, slopen, een inrit aanleggen of wilt u een reclamebord plaatsen? Dan heeft u daarvoor meestal een omgevingsvergunning nodig.

Vooradvies aanvragen (conceptaanvraag)

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een vooradvies aanvragen door middel van het indienen van een conceptaanvraag. De gemeente toetst uw voorstel aan het bestemmingsplan en legt het voor aan een commissie.

Een vooradvies heeft geen juridische status en is niet openbaar.

Schriftelijk conceptaanvraag omgevingsvergunning

Digitaal conceptaanvraag omgevingsvergunning

Als u digitaal een conceptaanvraag indient, moet u tijdens het proces ‘contact met bevoegd gezag’ aanklikken (linksboven). Als u dit niet doet, wordt de aanvraag als officiële aanvraag ingediend. U kunt in dat geval contact opnemen met de gemeente om dit te laten omzetten.

Omgevingsvergunning aanvragen

  1. U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket(externe link), om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft;
  2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven: 'eHerkenning(externe link)')
  3. U krijgt antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
  4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk;
  5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt);
  6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Procedure omgevingsvergunning

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welke van de twee proceduretypen er sprake is.

Kosten omgevingsvergunning

De kosten van de omgevingsvergunning hangen samen met de bouwkosten.