Wilt u gaan verbouwen, bomen kappen, slopen, een inrit aanleggen of wilt u een reclamebord plaatsen? Dan heeft u daarvoor meestal een omgevingsvergunning nodig.

Vooradvies aanvragen (conceptaanvraag)

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u eerst een vooradvies aanvragen door middel van het indienen van een conceptverzoek. Hierbij wordt uw voorstel getoetst aan het bestemmingsplan en eventueel voorgelegd aan een commissie.

Het vooradvies heeft geen juridische status en wordt niet openbaar gemaakt.

U kunt uw conceptverzoek inclusief bijlagen volledig digitaal versturen via het Omgevingsloket. Tijdens het aanvraagproces dient u bij stap 7 conceptverzoek aan te klikken.

Mocht u niet in staat zijn om digitaal een conceptaanvraag in te dienen, kunt u een formulier conceptverzoek omgevingsvergunning (pdf, 224 kB)link naar pdf bestand downloaden.

Wij staan klaar om u te ondersteunen bij uw aanvraag en beantwoorden graag eventuele vragen die u heeft.

Omgevingsvergunning aanvragen

  1. U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft;
  2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven: 'eHerkenning')
  3. U krijgt antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
  4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk;
  5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt);
  6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Procedure omgevingsvergunning

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welke van de twee proceduretypen er sprake is.

Kosten omgevingsvergunning

De kosten van de omgevingsvergunning hangen samen met de bouwkosten.