Groenstroken en reststroken, of snippergrond zijn stukjes gemeentegrond die kunnen worden gekocht door eigenaren van aangrenzende percelen. Soms is verhuur mogelijk.

Voorwaarden koop of huur groenstroken en reststroken

Toetsing vindt plaats aan de volgende criteria:

 • De groenstrook of reststrook moet direct aansluiten aan bestaand eigendom van de koper;
 • Geen ondergrondse leidingen of riolering aanwezig;
 • Geen werkzaamheden als het verleggen van tegelpaden of fietspaden, verplaatsen lichtmasten en dergelijke zijn nodig;
 • Geen gevolgen voor het groenbeheer van het omliggende gemeentelijke groen;
 • Verzoek moet passen in het bestemmingsplan;
 • Overdracht van grond mag niet leiden tot het ontstaan van potentieel oncontroleerbare situaties (sociaal onveilige plekken);
 • Overdracht van grond mag niet leiden tot het ontstaan van verkeersonveilige situaties;
 • Overdracht van grond mag niet in strijd zijn met andere claims die op die grond liggen op basis van in voorbereiding zijnde bouwplannen, herinrichtingsplannen, aanspraken van derden enzovoort;
 • Eerbiediging rechten van derden;

Meer afspraken over de koop of huur staan in de beleidsnotitie groenstroken en reststroken (pdf, 277 kB)link naar pdf bestand.

Kosten koop of huur groenstroken en reststroken

 • Koop als bouwgrond: als grondprijs per m2 wordt gehanteerd de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde, gedifferentieerd naar wijk. Gemiddeld bedraagt die WOZ-waarde € 250,- /m2,
 • Koop als tuingrond: als grondprijs per m2 wordt gehanteerd de helft van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde, gedifferentieerd naar wijk. Gemiddeld bedraagt die WOZ-waarde € 250,- /m2 .
 • Huur: als huurprijs wordt gehanteerd 5% van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde per m2, gedifferentieerd naar wijk. Wij hanteren een minimum factuurbedrag van € 50,-.
 • Erfpacht: erfpachtprijzen worden vastgesteld door een onafhankelijk taxateur;

Aanvraag koop of huur groenstroken en reststroken

Heeft u interesse in een groenstrook of reststrook?

Vraag groenstrook of reststrook aan

Contact cluster Economie en Grondzaken

Voor meer informatie over de koop of huur van een groenstrook of reststrook kunt u contact opnemen met het cluster Economie en Grondzaken, tel. 0118 67 50 00.

Voorbeelden groenstroken en reststroken